English Française

Stöd från Hultmans Stiftelse

04/03/2007

Föreningen har beviljats stöd från Hultmans stiftelse för forskning och bistånd för fas ett av det nystartade projektet. Detta stöd innebär att finansieringen för fas ett nu är i hamn. Föreningen funderar dock på att sända iväg ytterliggare en sändning av material till flodbåten senare i sommar om finansiering av detta kan hittas.