English Française

Om Bilanga

Värdegrund och syfte
Bilanga betyder jordbruk på det kongolesiska språket lingala och syftet med verksamheten är att stödja marginaliserade bönder Mai Ndombe-provinsen och på Batekeplatån, i DR Kongo. Vår inspiration och drivkraft kommer från bibelns uppmaning att älska vår nästa. Vi står på kristen värdegrund men arbetar inte med evangelisationsverksamhet utan har riktat in oss på att hjälpa familjer i Kongo att undanröja det som hindrar dem från att själva lyfta sig ur fattigdom.

Föreningens målsättning och syfte är att bekämpa fattigdom i Demokratiska Republiken Kongo genom att på olika sätt främja jordbruksproduktion och underlätta försäljning av jordbruksprodukter producerade i inlandet.

Ideellt arbete
Då allt arbete i föreningen sköts ideellt och vi valt att kraftigt reducera administrativa kostnader då vi tycker att det är mycket viktigt att de gåvor vi får för finansiering av verksamheten i Kongo går direkt till själva verksamheten på plats kan vi garantera att minst 98 % av alla gåvor går direkt till verksamhet i Kongo. Vi har under våra första tre år 2007-2009 haft administrations och insamlingskostnader på mindre än 2 % av de gåvor vi erhållit. Vi har ännu inget 90-konto då detta innebär en stor administrativ kostnad att erhålla ett 90-konto men vi kommer att göra detta i framtiden. Vi kan gärna skicka in årsredovisningar, revisorberättelser och stadgar för 2007-2011 till er om ni vill ha det. 

Erfarenhet inom föreningen
Vår styrelse består av såväl kunniga forskare som biståndsarbetare som arbetat i Kongo i många år och dessa är väl insatta i läget i landet och de behov som finns och hur man på ett så effektivt och hållbart sätt som möjligt skall kunna bidra till att förbättra situationen för familjer och i synnerhet barn och kvinnor i DR Kongo. 

Situationen i Kongo
Ca. 80 % av Kongos befolkning beräknades i april 2006 leva i extrem fattigdom och mer än 70 % var undernärda. Jordbruket sysselsätter över två tredjedelar av landets befolkning och jordmånen är generellt mycket bra och väl lämpad för jordbruk.
Trots detta är jordbruksproduktionen mycket låg och dess andel av exportintäkterna har sjunkit successivt sedan självständigheten. Kriget, föråldrade tekniker och redskap och bristande transportnät som gör det svårt att sälja i städerna är några av huvudorsakerna till den låga produktionen.
Den låga produktionen är en av huvudorsakerna till fattigdom på landsbygden.
Då många bönder inte kan producera och/eller sälja sitt överskott får man heller inte längre tillgång till pengar för att betala för skolgång, mediciner, kläder och andra basbehov.
Tillsammans med vår samarbetspartner i Kongo arbetar Bilanga för att kämpa mot dessa hinder som håller befolkningen fast i fattigdom. 

Verksamhet
För tillfället fokuserar vårt arbete på Mai-Ndombe provinsen där vi under 2007 startade upp ett projekt tillsammans med vår samarbetspartner. Vi har även under 2011 implementerat ny verksamhet på Plateau Bateke, ett område närmare Kinshasa. Vårt arbete syftar framförallt till att förbättra kvinnors situation/produktion, i synnerhet ensamstående kvinnor med barn som är speciellt sårbara. Föreningens grundare har stor erfarenhet av utvecklingsfrågor både genom forskning och praktiskt arbete. Vi har även lång erfarenhet av arbete i Kongo.