English Française

Bilder

Efter ett par år med implementering och intrimning av projektet så har verksamheten med transport och uppköp av jordbruksvaror med flodbåt och terränglastbil nu börjat flyta på smidigare. Problem med transporter av varor från byarna ned till flodbåten under 2007 och 2008, (innan terränglastbilen kom på plats), brist på varor på landsbygden pga. låg produktion av jordbruksprodukter samt en del problem med motorn då denna ej installerats korrekts av vår samarbetspartner har inneburit en hel del störningar i verksamheten. De flesta problemen är nu lösta och det kvarstående problemet med att den befintliga motorn är något för liten kommer att lösas under 2010. Ambitionen med att köra 5-8 tur och retur resor per år med flodbåten har ännu inte förverkligats men vi planerar att under 2010 fullborda minst 3 resor och minst 5 resor under 2011. Behovet av evakuering av jordbruksprodukter är stort men det måste samtidigt kombineras med insatser för att öka produktionen av jordbruksprodukter. Under 2009 implementerades därför en verksamhet för uthyrning av jordbruksredskap enligt mikrokreditmodell som kommer att hjälpa byarna runt Bosobe att öka deras produktion.

 

Flera insatser framöver för att effektivisera jordbruket, transportera varor, förbättra infrastruktur samt stödja hälsovården i området kommer att genomföras. Varsågod och ta en titt på hur vårt projekt utvecklats under de första åren, här kan man se bilder på hur verksamheten utvecklats från starten 2006 till och med 2010.