English Française

År 2010 - Sverige

Under 2009 erhöll Föreningen Bilanga än en gång material fån Försvarsmakten. Denna gång var det en mycket stor mängd innehållande bland annat bogserbåtar, traktor, ambulanser, sjukvårdsmaterial, cyklar, verktyg och mycket annat. En stor insats har utförts av en stor grupp vänner under flera tillfällen under våren och vintern då materialet har inventerats och packats om i en container i väntan på transport till Kongo. Tack för detta! Ett stort tack även till Ingemar som låter oss ha sakerna på hans mark och i hans förråd. Under juni beräknas en container packas för transport till Kongo och här behövs det än en gång en stor insats.