English Française

År 2006

Under 2006 genomförde David Eriksson sitt examensarbete i Mai Ndombeprovinsen i DR Kongo där denne tillsammans med Jesica Szlachota Eriksson främst studerade infrastrukturen i form av broar i området. Studien gjordes med hjälp av ett MFS-stipendium från SIDA . Under studien studerades det även vilka hinder som gör att befolkning trots bördiga jordar lever i extrem fattigdom och förslag på åtgärder togs fram. I slutet av 2006 sammanstrålade David med Maria Eriksson-Baaz och föreningen Bilanga startades i slutet av 2006.

1 2 | Nästa >>