English Française

År 2007

Under vintern och våren införskaffades material för byggnation av en flodbåt för att hjälpa bönderna att transportera varor till Kinshasa. Försvarsmaktens säkra pontoner i aluminium valdes som grund för båten där båtdelarna sattes ihop för att bli en stabil flodpråm. För första resan uppåt mot landsbygden så testades två utombordare för att driva fram båten men det visade sig att dessa fick köras mycket hårt för att driva fram båten genom den kraftiga strömmen och till nästa resa installerades istället en inombordare, (penta MD-32) vilket tog ner bränsleförbrukningen betydligt.

1 2 3 | Nästa >>