English Française

Kongo

Kongo Kinshasa är Afrikas näst största land och fem gånger större än Sverige. Landet har knappt 90 miljoner invånare. Landet har en lång historia av konflikter och krig har endast sedan 2006 haft någon slags demokrati med val. Mellan 1998 - 2003 utspelades det som många benämnt som Afrikas första världskrig där nio grannländer var inblandade.

4-5 miljoner människor dog som ett resultat av kriget. Konflikten handlade till stor del om en kamp om landets väldiga naturresurser av guld, diamanter och mineraler. 
Många företag i västvärlden och Kina har stora intressen i Kongo och har bidragit till konflikten genom illegal handel av mineraler och diamanter. 

Under sommaren 2006 genomfördes, med hjälp av FN, de första demokratiska valen sedan självständigheten.
Utmaningarna som den nya regeringen står inför är många och stora. Som ett resultat av kriget och det långa vanstyret under Mobutus 30 åriga diktatur är nu landet ett av världens fattigaste. 
Kongo är ett rikt land men rikedomarna kommer tyvärr inte befolkningen till dels. Syftet med Bilangas arbete är att hjälpa till så att fler kan få ta del av den rikedom de har i form av bördiga jordar som lämpar sig utmärkt för jordbruk.

Faktaruta:

Befolkning 84 miljoner (2018, Världsbanken)
Befolkning under 15 år: 51%
Area: 2,345 millioner km2
Per kapita inkomst/dag: $
Förväntad livslängd: XX år (2005)
Barnadödlighet: XX per 1,000
Läskunnighet: 80 % för män och 52 % för kvinnor
Arbetslöshet formell sektor: 96%
Tillgång till basal: 56%
Barn som börjar första klass: 67 % (2015)
Tillgång till rent dricksvatten: 41.8 % (2015)
Matosäkerhet (food insecurity):

21.8 miljoner, (2020)