English Française

Mai-Ndombe provinsen

Området vi i föreningen Bilanga först kommer att fokusera på är Mai-Ndombe provinsen (127.465 km2, mellan en tredjedel och en fjärdedel av Sverige yta). Fokus kommer till en början att ligga på byarna utmed Lukeniefloden för att sedan expandera neråt Kasaifloden samt uppåt mot området kring Lokorofloden, (se kartan).

Mai Ndombe ingick tidigare i Bandunduprovinsen men den nya konstitutionen som antogs under 2005 innebar en ny indelning av landet med 26 provinser istället för 11 som det var tidigare. 

Det ligger nordöst och ca 500 km från huvudstaden Kinshasa. Trots den relativa närheten till Kinshasa och stor tillgång på bördig mark, odlar bönderna framförallt för eget bruk. Liksom i många andra delar av Kongo är huvudorsakerna till detta det dåliga transportnätet och föråldrade tekniker och redskap (se jordbruk).
 
Fattigdomen i Mai-Ndombe området har ökat markant de senaste 10 åren. Då det inte finns andra arbetstillfällen är jordbruk och fiske huvudsysselsättningen för över 90 procent av befolkningen. Svårigheterna att odla och sälja ett överskott leder till ökad fattigdom, ökad dödlighet och att allt färre barn nu går i skolan.
Ordet Mai-Ndombe kommer från namnet på en stor sjö i norra provinsen som heter just Mai-Ndombe som betyder "svart vatten" på lingala. Ca. en miljon människor beräknas bo i provinsen. Vegetationen är savann blandat med regnskog i söder medan det till del är endast regnskog i norr. I nordöstra delen av provinsen finner man även nationalparken "Salongo"