English Française

En tillbakablick över 2014 och plan inför 2015

31/03/2015

Efter ett spännande 2014 ser Föreningen Bilanga fram emot ett ännu mer händelserikt 2015!
I en kort tillbakablick från 2014 lyser några saker genom lite extra.

Vår partner i Kongo startade ett nytt fint kontor i Kinshasa där administrationen har sin arbetsplats. Där finns även en depå där diverse material och fordon förvaras innan transport ut till landsbygden.

En ny fin bas etablerades på Batekeplatån där arbetet utgår ifrån för att stödja de många bondefamiljer som bor och arbetar i området. Där finns två traktorer, en plog och en massa handverktyg för jordbruket och vår agronom har nu även en bas att utgå ifrån när han är där och informerar och hjälper bönderna.

Flera samarbeten med olika organisationer, sammanslutningar och grupper som stödjer bönder på landsbygden i Mai Ndombe/Bandunduprovinsen har knutits och vi stödjer nu ett stort antal grupper med bönder på landsbygden med utlåning av handredskap. Behovet av handredskap för de fattigaste bönderna är enormt och vi planerar därför att skicka ytterligare 1000 handredskap i sommar för att möta de behov som finns.

Ett samarbete med Equmeniakyrkans alfabetiseringsprojekt har gett oss möjlighet att nå in till ett 50-tal grupper av bönder över hela provinsen och stötta bönder i bland annat byar/städer såsom Inongo, Mimia, Bagata, Semendua, Duma, Bendela och Bandundu.

Under april 2015 planerar vi att komma igång med vårt arbete med transportstöd av jordbruksprodukter vilket känns mycket bra. Behovet av transporter av jordbruksprodukter till marknader är även detta mycket stort så det känns mycket bra att komma igång med detta igen.

I sommar planerar vi även få ned en container med en traktor, båt, en massa handredskap till jordbruket samt en hel del sjukvårdsmaterial till sjukhusen i Mai Ndombe provinsen.

Titta gärna på de axplock av bilder från 2014 som vi lagt upp tillsammans med denna nyhetsuppdatering.

Vid pennan, ordförande David Eriksson.