English Française

Reflektion över 2016 och planer inför 2017

08/01/2017

Under 2015 och 2016 har det stått klart under samtal med bönderna på landsbygden att deras största problem med deras jordbruk är just transporter av deras produkter till marknader och ett stort önskemål är att kunna sälja deras produkter redan i deras egen hemby.
Det känns därför mycket bra att vi nu kunnat komma igång ordentligt med uppköpsverksamheten och transporter med en bogserbåt+lastbåt.
Den andra bogserbåten ska även denna komma igång med transporter vilket planeras ske under februari 2017. I och med att vi nu kommit igång med denna båtverksamhet så kommer hundratals familjer årligen kunna få inkosmter till hushållet för att kunna betala skolavgifter, sjukvård, etc

Vi har nu också 2 st traktorer som hjälper till med transporter på landsbygden från byarna till båten. Under 2017 planerar vi att skicka ut några lastbilar samt eventuellt en container beroende på hur mycket stöd vi kan få in. Verksamheten med båttransporterna och traktorerna är självbärande i sig men vi får inte in in nog med resurser för att utöka verksamheten med fler fordon och båtar utan yttre stöd ännu. Vi har dock stora förhoppningar om att under 2018 kunna skicka material utan yttre stöd! En grundttanke är nämligen att verksamheten som sådan inklusive expansion av verksamheten ska kunna drivas helt självbärande utan yttre stöd och vi hoppas kunna nå dit under 2018/2019 beroende på hur mycket material vi kan få ner under 2017.

Andra glädjeämnen under 2016 är att det material vi fått med i containern kunnat hjälpa många sjukhus och vårdcentraler över hela Mai Ndombe provinsen. Många liv har räddats bara genom dessa sidoprojekt. 

Under 2017 planerar vi nya samarbeten med en ny partner i Bas-Congo samt WWF som arbetar i Nationalparken Salongo som räknas som ett världsarv. Det blir ett spännande år under 2017! Vi ska uppdatera vår hemsida mer frekvent än tidigare så håll uppsikt!

Se även ett axplock av bilder från uppdelning av sjukvårdsmateriel och försäljning av böndernas jordbruksprodukter i Kinshasa här bredvid.