English Française

Nuvarande projekt

Vi driver för närvarande ett projekt med det övergripande syftet att bidra till minskad fattigdomen bland bönder i Mai-Ndombe området genom att underlätta jordbruksproduktionen och försäljningen av jordbruksprodukter, genom att: 

  • Erbjuda säker flodtransport för transportering av jordbruksprodukter från Mai-Ndombe området till huvudstaden Kinshasa.
  • Erbjuda utrustning för att underlätta och effektivisera jordbruksproduktionen.
  • Erbjuda bönder som bor långt från hamnar möjlighet för transport av sina produkter till flodhamnar.

Projektet syftar framförallt till att förbättra kvinnors situation/produktion, i synnerhet ensamstående kvinnor som är speciellt sårbara.

Bärkraftighet, hållbarhet och expansion är nyckelorden för projektets samtliga delar. Detta innebär att bönderna kommer att erbjudas tjänsterna till ett pris som de har möjlighet att betala (billigare än det som nu erbjuds). Priserna ska beräknas på – och täcka - kostnader för drift, underhåll och reparation och expansion (inköp av ytterligare pråm, traktorer och redskap etc.). Genom detta kommer projektet att vara bärkraftigt och undvika de problem som många andra projekt drabbas av (längre eller kortare avbrott för brist på pengar för reparation etc.).    


Vi har under år 2020 dessa båtar och fordon i funktion i Kongo för vår verksamhet.

1. Två st bogserbåtar som vi erhållit från försvarsmakten som puttar upp en pråm som lastar 200 ton jordbruksprodukter. Båtarna brukar trafikera Kongofloden och upp till bifloderna Lukenie och Kasai. Vi har även en mindre båt för persontransporter.

2. Tre st Scania terränglastbilar varav två st 6x6 TGB 40 som används för transporter i provinserna Kwilu, Mai Ndombe, Kinshasa och Congo-central.

3. En traktor för jordbruk och transporter i Kimpese i provinsen i Congo-Centrale. Fyra st traktorer i Mai Ndombe provinsen för transporter med vagn till hamnar i byarna/städerna Konkia, Semendua och området öster om Semendua i "Secteur Batere". 

Vi har även under åren hjälpt befolkningen med flera tusen handredskp för jordbruket i samarbet med olika aktörer.

Vi har också planer på att få ut ytterligare båtar och traktorer de kommande åren. 

Ett nystartat projekt som vi sett som en nödvändighet är att rehabilitera och underhålla vissa vägar samt reparera en del broar. Vi har påbörjat detta arbete under 2019 i "Secteur Batere" tillsammans med ansvarig för denna "Secteur" (Chef coutimière de secteur) och vi ämnar fortsätta detta arbete och expandera det vidare till samhällena Oshwe, Lokolama, Ipope och Mimia. 

Utöver detta arbete har vi även visst arbete för att stötta sjukvården, transithem i Semendua och Kinshasa samt en del fotbollslag på landsbygden.