English Française

Stöd oss

Ni behövs i vårt arbete i Kongo! Ni kan stödja oss på olika sätt. Förutom gåvor i form av pengar kan Ni stödja genom att skänka utrustning som kan användas i våra projekt, såsom båtar, traktorer, jordbruksmaskiner och terränglastbilar och reservdelar till dessa. För mer information kontakta David Eriksson, tel nr. 070-7600916.

Då allt arbete i föreningen sköts ideellt och vi valt att kraftigt reducera administrativa kostnader då vi tycker att det är mycket viktigt att de gåvor vi får för finansiering av verksamheten i Kongo går direkt till själva verksamheten på plats kan vi garantera att minst 98 % av alla gåvor går direkt till verksamhet i Kongo. Vi har ännu inget 90-konto då detta innebär en stor administrativ kostnad att erhålla ett 90-konto men vi kommer att göra detta i framtiden. Vi kan gärna skicka in årsredovisningar, revisorberättelser och stadgar för 2007-2011 till er om ni vill ha det.

 

Dina gåvor gör skillnad! Tack!

Plusgiro 30 27 95-0